Transman startade sin produktion och utveckling av industrirobotar under mitten av 1980-talet.

Verkstadsindustrin och särskilt då fordonsindustrin var då sedan ett område där mekaniseringsnivån var hög, och ambitionerna att ytterligare automatisera var starka. Industrirobotarna hade främst i andra former än portalrobotar börjat bli lite vanligare även om företeelsen fortfarande var ganska ny.

Det var därför naturligt att det var inom verkstadsindustrin som de allra flesta av våra tidiga leveranser gjordes, och det var in denna bransch Transman etablerade sig. Våra kunder är de svenska fordonstillverkarna Saab, Scania och Volvo. Både tung fordonstillverkning och personbilstillverkning hos dessa företag sker med hjälp av Transmans robotar. Det var i mitten av 80-talet som Transman åt Saab gjorde sitt första robotprojekt med vision, för att hantera motorblock till bensinmotorer.

Även inom stålindustrin har viktiga leveranser skett. Sandvik Steel har tidigt blivit en av våra viktigaste kunder och idag finns både äldre och yngre installationer i drift i deras anläggningar.
En viktig egenskap som fått våra kunder inom stålindustri och tung fordonsindustri är våra robotars förmåga att hantera höga vikter. Som alltid vid robotisering är kraven extrema beträffande tillgänglighet.