Transman AB har sedan mitten av 90-talet varit verksamma inom posthantering. På en postterminal är materialhantering en mycket stor andel av verksamheten, och en del av hanteringen är mycket lämplig för portalrobotar.

Transmans robotar används primärt vid hanteringen av breven sedan dessa placerats i plastbackar. Sorteringen av breven är gjord i brevsorteringsmaskiner och plastbackarna är försedda med streckkod som bl a innehåller informations om postadressen på försändelserna i respektive back. Transmans robotar sorterar sedan med hjälp av streckkoden backarna och placerar dessa på s k lådvagnar. Lådvagnen fylls med lådor till en viss postadress och lådvagnarna lastas manuellt på tåg eller lastbil för vidare transport till den terminal som ligger närmast postadresserna.
Vid denna terminal är det sedan normalt att lådorna sorteras om ännu en gång för att lådvagnarna ska få en än mer specifik tilldelning av postadresser. När lådvagnen lossas för omsortering av lådorna används också portalrobot, och naturligtvis sker den slutgiltiga lastningen av vagnen med samma typ av robot som beskrivits ovan.