Fordonsindustrin var tidigare ute med robotisering, men typiskt också för livsmedelsindustrin är stora volymer i tillverkningen, och därmed en hög mekaniseringsgrad. Särskilt på senare år har robotar blivit allt viktigare inom livsmedelsindustrin, och Transman har sedan mer än 10 år kunder inom mejeri.

En intressant leverans gjordes under 1994 till Kronfågel i Valla, tidigare Vita fågeln. Applikationen är principiellt enkel och går ut på att paketerade, frysta eller färska, produkter palleteras. Utöver att detta sker med hög hastighet kännetecknas applikationen av man från ett kaotiskt flöde av förpackningar sorterar och palleterar till specifika pallar. Detta kan alltså vara kundorderstyrt, och pallen kan antingen bli mixad eller sort-ren beroende på hur ordern ser ut.

Transmans applikationer kännetecknas alltså här främst av förmågan att hantera med hög kapacitet samt ett visst mått av intelligens vid kommunikation med överordnade styrsystem och sorteringsfunktioner.
Som alltid inom livsmedelsindustrin ställs naturligtvis krav på att utrustningarna ska vara korrosionsbeständiga och lätta att hålla rena.
Under senare år har s k returbackar blivit allt vanligare inom livsmedelsindustrin, och även dessa kan förstås hanteras i Transmans robotlösningar.