Transman är marknadsledande portalrobottillverkare, specialiserade på automatisk materialhantering och maskinladdning.

Vi effektiviserar produktion i industrin genom mångårig erfarenhet av produktionsstyrning, företaget grundades 1983.

Våra robotar har, tack vare en mycket hög tekniknivå, hög tillgänglighet och driftsäkerhet och ger därför god lönsamhet åt våra kunder.

De är enkla att använda genom ett operatörsvänligt styrsystem.

Vi hanterar alla slags produkter, material och förpackningar snabbt, tyst och skonsamt.

Transmans täta, tåliga och rena utrustningar passar i de flesta branscher, från aggressiv industrimiljö till hygienisk läkemedelsproduktion.

Produktifiering i form av bland annat modulkonstruktioner och standardrobotar innebär låga kostnader och enkel kundanpassning

Transman ägs av personer aktiva i bolaget, och detta ger oss en stor frihet att snabbt anpassa oss till de förändringar som hela tiden sker på marknaden.

Såväl ägare som anställda representerar en rad kompetensområden eftersom våra produkter utnyttjar så många teknikområden. Det är naturligtvis nödvändigt av samma skäl för att vi ska klara av våra robotprojekt, men det ger oss också möjlighet att lösa ett givet problem på ett optimalt sätt efter att vi kunnat betrakta det ifrån så olika perspektiv.

Ladda ner en broschyr om Transman här (på engelska): brochure.doc